zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi ZUS

Tag: ZUS

W komunikacie z dnia 10 listopada 2021 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1061, Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu dla 2021 roku stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Podane wielkości wykorzystywane są do ostatecznego ustalenia,...
Stopień pokrycia wydatków wpływami ze składek osiągnął poziom 80,9 proc., tym samym zbliżamy się do wartości obserwowanych przed wybuchem epidemii - wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS, w komentarzu na sytuacji Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował raport na...
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2021 r. od 1 grudnia 2021 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...
Z początkiem grudnia zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1300) prawo do renty socjalnej zawiesza się za...
Od 1 grudnia 2021 r. zmieniają się limity zarobków dla osób dorabiających do renty lub wcześniejszej emerytury. W związku z ogłoszeniem przez GUS kwoty przeciętnego wynagrodzenia w III kwartale 2021 r. zmianie ulegną kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% tej...
Główny Urząd Statystyczny podał informację o przeciętnym wynagrodzeniu w III kwartale 2021 r. Przeciętna pensja wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 2,8%. Z kolei w ujęciu rocznym wzrosła o 9,4%. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 10 listopada...
W dniu 19 października 2021 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w III kwartale 2021 r. (M.P. poz. 962). Wynagrodzenie to wykorzystywane jest m.in. do ustalenia wysokości składki na...

Emerytura bez podatku coraz bliżej

W piątek Sejm odrzucił propozycje senatorów odnośnie opóźnienia o rok wprowadzenia reformy podatkowej, która jest głównym elementem Polskiego Ładu. Tym samym posłowie opowiedzieli się za rządową propozycją, w świetle której nowe przepisy podatkowe zaczną obowiązywać już od stycznia 2022...
Kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. czternastą emeryturę, otrzymało już blisko 2,3 mln emerytów i rencistów , w tym blisko 1,9 mln w pełnej wysokości, czyli 1250,88 zł brutto - wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Ministerstwa...
Zakład Ubezpieczeń Społecznych stopniowo przejmie wypłatę świadczeń wychowawczych tzw. 500+. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia tylko w formie elektronicznej. „Zapewniam, że ZUS będzie gotowy do obsługi programu Rodzina 500+ od nowego roku. Mamy...