zamówienie

prywatność

kontakt

regulamin

cennik

odstąpienie

Ekspert

Gospodarka

Praca

ZUS

Podatki

Przepisy

Profil

Logowanie

Strona główna Tagi ZUS

Tag: ZUS

Prezes ZUS podał wysokość wskaźnika waloryzacji składek zewidencjonowanych na subkoncie za III kwartał 2020 roku. Wskaźnik ten utrzymał się na takim samym poziomie jak w poprzednim kwartale. Jak stanowi art. 40d ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t. jedn....
W komunikacie z dnia 17 listopada 2020 r., opublikowanym w Monitorze Polskim pod poz. 1053, Prezes ZUS ogłosił graniczne kwoty przychodu dla 2020 roku stosowane przy zawieszaniu albo zmniejszaniu emerytur i rent. Podane wielkości wykorzystywane są do ostatecznego ustalenia,...
W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2021 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego stosowana do obliczenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego nie ulegnie zwiększeniu. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa ZUS z dn. 17 listopada 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1056)...
Od poniedziałku podczas rozmowy wideo pracownikiem ZUS będzie można załatwić nie tylko sprawy związane z emeryturami, rentami, wypłatą zasiłków czy z prowadzeniem firmy, ale również porozmawiać z doradcą do spraw ulg i umorzeń – wskazuje prezes ZUS...
Sejm uchwalił tzw. tarczę branżową, czyli przepisy przewidujące wsparcie dla firm z sektorów najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii koronawirusa. Ustawa wprowadza m.in. zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń...
Płatnicy, którzy mają swoje konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, sukcesywnie otrzymują informację o zaległościach składkowych. Jak podaje ZUS, informację otrzyma blisko 400 tys. płatników. Zakład przypomina w niej o obowiązku terminowego opłacania należnych składek oraz o możliwości...
Duża część dofinansowania z nowego pakietu antykryzysowego obejmie jedynie sektory objęte restrykcjami, jak w przypadku branży gastronomicznej, handlowej czy też fitness. Nie obejmie też młodych firm - skomentował dla PAP Adam Ziębicki z kancelarii prawnej Chałas i...
W związku z ogłoszeniem kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2020 r. od 1 grudnia 2020 r. zmianie ulegną stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników młodocianych. Zgodnie z rozp. RM z dn. 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych...
Z początkiem grudnia zmieni się kwota przychodu, której przekroczenie skutkuje zawieszeniem renty socjalnej. Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dn. 27.06.2003 r. o rencie socjalnej (t. jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1455) prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc,...

Zmiany we wnioskach na PUE ZUS

Na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zmienionych zostało 31 wniosków. Nowe wnioski są w formacie HTML i mają uproszczoną formę. Zmieniły się też ich symbole, a w niektórych przypadkach nazwy. Kilka wniosków dostępnych dotychczas na PUE ZUS zastąpiono jednym...