Termin dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej

13

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1325) – dalej: Ordynacja podatkowa, Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2020 r. nr 0112-KDIL3.4012.23.2019.1.JK wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 15 listopada 2019 r. (data wpływu 19 listopada 2019 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonania przeglądu technicznego kasy rejestrującej:

  • w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji jest prawidłowe
  • w powiązaniu z wymianą modułu fiskalnego jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 listopada 2019 r. do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu dokonana przeglądu technicznego kasy rejestrującej w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji lub wymianą modułu fiskalnego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka (dalej: „Wnioskodawca”) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). Przedmiotem działalności Spółki jest przede wszystkim:

    • sprzedaż detaliczna i hurtowa wszystkich, ważniejszych, światowych producentów sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej;
    • świadczenie kompleksowych usług w zakresie informatyzacji, w tym wdrażania systemów wspomagających zarządzanie klasy ERP, tworzenia zindywidualizowanych rozwiązań IT, wspomagających analizy biznesowe, projektowania systemów oraz oprogramowania na indywidualne zamówienie;
    • świadczenie usług serwisowych.

 

Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż hurtową detaliczną. Sprzedaż detaliczna Spółki jest prowadzona przez sklep internetowy, a także własne salony firmowe i agencyjne, w tym Outlet oraz wielkopowierzchniowy Megastore, salony patronackie oraz sieć autoryzowanych dealerów. Sprzedaż hurtowa odbywa się bezpośrednio z magazynu Spółki.

Wśród kupujących produkty Spółki znajdują się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. konsumenci. Zgodnie z przepisami z zakresu ustawy o VAT, Spółka ewidencjonuje sprzedaż za pomocą kas rejestrujących.

Spółka ma podpisaną umowę z firmą serwisową, która dokonuje wymaganych przez przepisy prawa przeglądów technicznych kas rejestrujących.

Spółka nabrała wątpliwość, w zakresie obliczania terminu, w którym powinien być obecnie wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w szczególności w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

  1. W jaki sposób należy liczyć w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym termin, w którym powinien być wykonywany obowiązkowy przegląd techniczny kasy rejestrującej, w szczególności w powiązaniu z terminem pierwszej fiskalizacji?
  2. Czy w przedstawionym stanie faktycznym/zdarzeniu przyszłym termin obowiązkowego przeglądu technicznego kasy, w której wymieniono moduł fiskalny, powinien zostać wyznaczony w okresie 2 lat licząc od ponownej fiskalizacji kasy, czy też fiskalizacja po wymianie modułu nie przerywa biegu terminów przeglądów okresowych i powinien się on odbyć w okresie nieprzekraczającym 2 lat od ostatnio przeprowadzonego przeglądu technicznego dokonanego przed wymianą modułu?
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułOd 1 stycznia 2022 r. wyższe stawki abonamentu RTV
Następny artykułPodsumowanie zadań ZUS w 2021 r. i plany na 2022 r.