Termin podpisania umowy o dzieło a obowiązek zgłoszenia do ZUS

28

Pierwsza umowa o dzieło była zawarta w grudniu 2020 roku, a zakończenie jej wykonania przewidziano na koniec marca 2021 r. Bez dnia przerwy zamawiający chce zawrzeć kolejną umowę o dzieło od dnia 1 kwietnia 2021 r. jako kontynuację poprzedniej. Czy należy zgłosić umowę o dzieło zawartą w dniu 1 kwietnia 2021 r. na formularzu RUD?

Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustawodawca wprowadził dla płatników składek obowiązek zgłaszania do ZUS wszystkich umów o dzieło. Jeśli umowa o dzieło została zawarta w 2020 r. nie podlega zgłoszeniu do ZUS. Do ZUS należy przekazać informacje o zawartych umowach o dzieło, jeśli zostały zawarte nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021 r.

Jeśli po zakończeniu jednej umowy jest zawierana z daną osobą kolejna umowa – bez żadnego dnia przerwy (umowy takie są zawierane cyklicznie), to należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r. Tym samym umowę o dzieło zawartą np. 1 kwietnia 2021 r. należy zgłosić do ZUS.

Wymaga podkreślenia, że jeśli z daną osobą są cyklicznie zawierane umowy o dzieło, należy zgłosić do ZUS każdą taką umowę, która jest zawarta po 1 stycznia 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!