Tryb przeprowadzania zwolnień grupowych oraz zakres stosowania przepisów ochronnych

442

Jak stanowi art. 12 ustawy z dn. 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969), zwanej dalej „ustawą o zwolnieniach grupowych”, przy rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie – stosuje się przepisy k.p. W odniesieniu…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWysokość współczynnika do wyliczenia „małego ZUS” od 1 stycznia 2019 r.
Następny artykułDni wolne od pracy w 2019 roku