Ubezpieczenia społeczne: Skrócenie zasiłku chorobowego o połowę

Jakie jeszcze czekają nas zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych od stycznia 2022 r.?

14

W dniu 18.09.2021 r. weszła w życie ustawa z dn. 24.06.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest uporządkowanie systemu ubezpieczeń społecznych, jego racjonalizacja, wprowadzenie jednolitych rozwiązań w zakresie przyznawania i wypłaty świadczeń oraz usprawnienie funkcjonowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kontekście gospodarki finansowej oraz rozliczeń z płatnikami składek.

Poniżej prezentujemy najnowsze przepisy i zmiany w ustawach:

– skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego ze 182 do 91 dni po ustaniu zatrudnienia – to niekorzystna zmiana dla ubezpieczonych,

– zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,

– podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu o 10% (a więc z obecnych 70% do 80%). Kwota chorobowego przy chorowaniu w domu i w szpitalu zostanie więc zrównana. Jest to korzystna zmiana dla osób ubezpieczonych,

– objęcie ubezpieczeniem społecznym wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej,

– zmiany dotyczące dobrowolnego ubezpieczenia społecznego dla przedsiębiorców od dnia 01.01.2022 r.,

– prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży,

– regulacje dotyczące wypłat świadczeń długoterminowych,

– korzystniejsze zasady wyliczenia emerytur przy złożeniu wniosku o świadczenie w czerwcu,

– zmiany w egzekucji należności składkowych,

– wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA,

– obowiązkowy profil na PUE ZUS od dnia 01.01.2023 roku.

Paweł Nowak – prawnik

Podstawa prawna:

Ustawa z dn. 24.09.2021 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2021 r. poz. 1621.

oprac. \m/ \mos/

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułNowe prawo: Kasy zapomogowo-pracownicze
Następny artykułŚwiadczenia przedemerytalne – nowe jednolite przepisy