Ubezpieczenia społeczne

450

Organ rentowy może wybrać płatnika składek jako podmiot zobowiązany do zwrotu świadczenia pobranego nienależnie przez świadczeniobiorcę (art. 84 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 300, ze zm.). Uchwała Składu 7 Sędziów SN z 11.12.2019 r. (III UZP 7/19, Biuletyn SN 11–12/2019)…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!