Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 22 marca 2012 r., sygn. 0102-93/12

388

Art. 15 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wiąże pobieranie opłaty targowej tylko z dokonywaniem sprzedaży, a nie za m2 zajęte przez konkretne stoisko, stanowisko lub za ilość samochodów na lawecie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!