Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 7 lutego 2012 r., sygn. III/662/2012

393

Na podstawie art. 251 ust. 2 w związku z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwałę w sprawie wydatków niewygasających podjąć może jedynie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, która otrzymała dotację celową na realizację inwestycji w formie pomocy finansowej od innej jednostki samorządu terytorialnego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!