Od 1 października uczelnie będą opłacać składki zdrowotne za studentów z Kartą Polaka

366

W Dzienniku Ustaw pod poz. 879 opublikowano ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która rozszerza prawo studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe – będą oni mogli korzystać z takich samych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!