Uczelnia zapłaci składki zdrowotne za studenta z Kartą Polaka

297

W dniu 4 lipca Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która rozszerza prawo studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe – będą oni mogli korzystać z takich samych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!