Uczniowie i nauczanie domowe

W jakich sytuacjach dyrektor szkoły może wydać zezwolenie na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą za granicą?

10
„Ponowne rozpoczęcie nauczania domowego. Czy uczeń szkoły podstawowej mieszkający poza granicą Polski realizujący nauczanie domowe w polskim systemie oświaty, który przerwał nauczanie domowe (otrzymał decyzję cofającą zezwolenie) z powodu usprawiedliwionego nie przystąpienia do egzaminów klasyfikacyjnych w ustalonym termie z ważnych

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.