Udzielenie przez pracodawcę urlopu wychowawczego

507

Zasady korzystania z urlopów wychowawczych uregulowano w art. 186 Kodeksu pracy oraz rozp. MGPiPS z dn. 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz.U. Nr 230, poz. 2291).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!