UE: wydatki na żywność gospodarstw domowych

14

W 2019 r. gospodarstwa domowe w UE wydały ponad 956 mld euro (co odpowiada 6,8% PKB UE) na „żywność i napoje bezalkoholowe”.

Stanowi to 13,0% całkowitych wydatków konsumpcyjnych i plasuje się jako trzecia co do wielkości kategoria wydatków gospodarstw domowych po wydatkach mieszkaniowych, wodzie, elektryczności, gazie, które stanowiły 23,5% wydatków gospodarstw domowych, oraz transporcie (13,1%).

Mieszkańcy Rumunii wydali około jednej czwartej całkowitych wydatków konsumpcyjnych na żywność i napoje bezalkoholowe (26,0%). Blisko 20% wydatków konsumpcyjnych przeznaczyli na żywność mieszkańcy Litwy (20,2%) i Estonii (19,3%).

Udział wydatków na żywność i napoje bezalkoholowe był mniejszy niż 10% w trzech państwach członkowskich UE: Irlandii (8,6%), Luksemburgu (8,9%) i Austrii (9,7%).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!