Ułatwienia dla przedsiębiorców po Brexicie

Brak obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego dotyczy podmiotów z Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej i Norwegii.

13

Rozporządzenie wprowadzające ułatwienia dla przedsiębiorców z UK, Irlandii Północnej oraz Norwegii podpisane przez ministra.

Firmy z UK oraz Norwegii mogą w Polsce prowadzić swoją działalność na dotychczasowych zasadach.

Rozporządzenie zostało podpisane przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusza Kościńskiego.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, podatnik, o którym mowa w art. 18a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (u-VAT), posiadający siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium:

– Królestwa Norwegii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie ma obowiązku ustanawiania przedstawiciela podatkowego. Zatem podmioty te mogą prowadzić działalność opodatkowaną podatkiem VAT w Polsce na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z treścią ww. rozporządzenia składając deklarację VAT za styczeń 2021 r. podmioty brytyjskie, podmioty norweskie oraz podmioty z Irlandii Północnej nie muszą działać przez przedstawiciela podatkowego.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od 01.01.2021 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!