Ulga na internet – do odzyskania aż 1520 zł

150

Od 15 lutego podatnicy mogą składać zeznania podatkowe (zob.  “Od dziś można składać PIT-y za 2020 rok“). Co ważne wysokość podatku można obniżyć, wykorzystując ulgi podatkowe.

Jedną z takich ulg jest ulga na internet, czyli odliczenie kosztów wskazanych na fakturach z 2020 roku, dotyczących zakupienia usługi internetu. Ulga ta pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania, a tym samym kwotę podatku do zapłaty.

Ulgę można odliczyć w formularzach: PIT‑36, PIT‑37, PIT-28.

Jednak ulga na internet jest limitowana. Można z niej skorzystać jedynie w dwóch kolejno po sobie następujących latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z tego odliczenia.

Kolejnym warunkiem skorzystania z ulgi jest udokumentowanie wydatków poniesionych na internet w 2020 roku. Jak informuje Krajowa Administracja Skarbowa dowodem realizacji usług, może być dokument, który jasno potwierdzi poniesienie wydatku. W sytuacji, gdy płacimy za szereg usług jedną fakturą, w dokumencie powinny znajdować się wyszczególnione pozycje.

Jeśli podatnik nie korzystał dotąd z ulgi na internet, to warto się nią zainteresować, gdyż w jednym roku podatkowym, od podatku można odliczyć maksymalnie 760 zł. Łącznie przez dwa lata odzyskać można aż 1520 zł.

gr

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!