Ulgi w opłacaniu składek jako forma pomocy publicznej

399

 

Definicja pomocy publicznej

W rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (tekst skonsolidowany Dz.Urz. WE C 325 z dn. 24.12.2002 r., s. 33), zwanego dalej „Traktatem ustanawiającym WE”, pomocą publiczną jest wsparcie udzielane w dowolnej formie przez państwo lub z wykorzystaniem zasobów państwowych. Udzielenie tej pomocy nie może naruszać zasady konkurencyjności ani negatywnie wpływać na wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi UE.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułProgramy nauczania i podręczniki szkolne
Następny artykułEgzamin zawodowy 2013 – nowe zasady dostosowania do potrzeb uczniów