Umowa o dzieło

561

Umowa o dzieło jest umową prawa cywilnego podlegającą w pełnym zakresie regulacjom ustawy z dn. 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), nie stosuje się natomiast do niej przepisów k.p., oprócz norm „zakazujących” zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi. W tym przypadku chodzi o art. 22 § 11 i 12 k.p.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki

Poprzedni artykułUstawa o czasie pracy kierowców
Następny artykułRegulamin wynagradzania