Umowa o pracę na czas określony w celu zastępstwa pracownika

514

  Umowa o pracę zawarta na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy („Umowa na zastępstwo”) nie stanowi — w rozumieniu przepisów k.p. — odrębnego rodzaju umowy o pracę, jest natomiast odmianą umowy o pracę na czas określony. Podstawą prawną zawarcia umowy na zastępstwo jest art. 25 § 1 k.p. w…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!