Umowa zlecenie, a działalność gospodarcza

Ulga na start: Zakres prowadzonej działalności gospodarczej i zwolnienia z płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

40
„Przedsiębiorca zawarł umowy zlecenie ze Zleceniobiorcą, który ma zarejestrowaną działalność gospodarczą i korzysta z “ulgi na start”. Pierwsza umowa wchodzi w zakres działalności gospodarczej Zleceniobiorcy, druga nie. Czy Zleceniodawca ma obowiązek zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS i odprowadzenia składek na ubezpieczenie

Treść tylko dla zarejestrowanych Użytkowników!
Prosimy zalogować się.