Upadłości podmiotów gospodarczych

10

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący rejestracji i upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 roku.

Jak czytamy w publikacji GUS liczba upadłości podmiotów gospodarczych w IV kwartale 2020 r. wyniosła 106 i była o 33,3% mniejsza niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Spadek liczby upadłości odnotowano w:

  • przemyśle (19 wobec 36),
  • usługach (16 wobec 26),
  • transporcie i gospodarce magazynowej (8 wobec 15),
  • budownictwie (15 wobec 19),
  • w handlu; naprawie pojazdów samochodowych (8 wobec 15) oraz
  • informacji i komunikacji (3 wobec 5).

Wzrost liczby upadłości zanotowano jedynie w zakwaterowaniu i gastronomii (6 wobec 4).

Według wyróżnionych form prawnych mniejszą liczbę upadłości podmiotów gospodarczych zanotowano m.in. dla:

  • spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (65 wobec 82) oraz
  • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (20 wobec 46).

Wzrost liczby upadłości nastąpił jedynie w spółkach komandytowych (8 wobec 7).

Wśród podmiotów, dla których ogłoszono upadłość 61,3% stanowiły spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wobec udziału 51,6% w IV kwartale 2019 r.),a 18,9% osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (wobec udziału 28,9% w IV kwartale 2019 r.).

Łącznie w całym 2020 r. odnotowano 528 upadłości, tj. o 8,7% mniej niż w roku 2019.

źródło: GUS

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!