Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych

482

Pracownicy niepełnosprawni mogą korzystać ze szczególnych uprawnień pracowniczych, które zostały określone w rozdziale 4 ustawy z dn. 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rehabilitacji zawodowej”. Przepisy zawarte w tej części wymienionej ustawy regulują tylko niektóre zagadnienia związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Oznacza to zatem, że w zakresie nieunormowanym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!