Uproszczenie procedur administracyjnych dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w UE

347

Sejm przyjął ustawę o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Ma ona poprawić mobilność specjalistów w ramach wewnętrznego rynku UE.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!