Uproszczenie procedur weryfikacyjnych w zakresie prawa do zasiłku dla bezrobotnych

322

Z dniem 05.07.br. wchodzą w życie zmiany do rozp. MPiPS z dn. 18.08.2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz.U. Nr 136, poz. 1118, ze zm.), których celem jest uproszczenie procedur weryfikacyjnych stosowanych w przypadku rozstrzygnięć dotyczących prawa do zasiłku dla bezrobotnych w przypadkach określonych w przepisach o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!