Uproszczona faktura zamiast zwykłej

24
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 2 listopada 2020 r. (data wpływu 2 listopada 2020 r.), uzupełnionym pismem z 3 listopada 2020 r. (data wpływu 3 listopada 2020 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdy umowa będzie zawierała dane wymienione w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i jednocześnie będzie dotyczyła usługi, której wartość należności ogółem nie przekroczy 450 zł, to będzie stanowiła fakturę uproszczoną i Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku wystawienia zwyczajnej – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2020 r. do Organu wpłynął ww. wniosek, uzupełniony pismem z 3 listopada (data wpływu 3 listopada 2020 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w ww. zakresie.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (ostatecznie sformułowane w piśmie z 3 listopada 2020 r.):

 

Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług prawnych i doradztwa podatkowego. Usługi świadczone przez Wnioskodawcę opodatkowane są stawką 23% VAT.

Wnioskodawca zamierza rozszerzyć zakres informacji znajdujących się w umowach zawieranych z podatnikami VAT, których kwota należności ogółem nie będzie przekraczała 450 zł.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!