Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli

3

Kto wydaje obecnie skierowanie na badanie lekarskie w celu uzyskania urlopu dla poratowania zdrowia? I jakie warunki należy spełnić, by taki urlop otrzymać?

Po ostatniej nowelizacji ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) urlop dla poratowania zdrowia udzielany jest nauczycielowi w celu leczenia:

• choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

• choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!