Urlopy dodatkowe

376

Urlopy i zwolnienia na dokształcanie

Jak stanowi art. 68  KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje urlop płatny dla dalszego kształcenia się oraz inne ulgi i świadczenia związane z tym kształceniem. Ponadto nauczyciel może otrzymać urlop płatny lub bezpłatny dla celów naukowych, artystycznych, oświatowych, a bezpłatny z innych ważnych przyczyn.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!