Urzędnicy i inni pracownicy sądów i prokuratury – nowe przepisy wykonawcze

353

Z dniem 20.06.br. wchodzą w życie nowe przepisy zawarte w rozp. MS z dn. 16.04.2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (poz. 646), określające m.in. wymogi kwalifikacyjne oraz warunki płacowe dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sądów i prokuratury.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!