Usługi opiekuńcze nie stanowią odpłatnych usług podlegających opodatkowaniu VAT

37

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 czerwca 2020 r. sygn. akt I SA/Go 188/20 (data wpływu prawomocnego orzeczenia i zwrot akt 14 września 2020 r.) stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 grudnia 2019 r. (data wpływu 19 grudnia 2019 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania, że usługi opiekuńcze nie stanowią odpłatnych usług podlegających opodatkowaniu VAT – jest prawidłowe.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułWSA. Nieruchomości: ewidencja ŚT przesądza o źródle przychodu
Następny artykułPonad 4 na 5 pracowników z wykształceniem w zakresie informacji i komunikacji to mężczyźni