Usługi pożyczkowe – jaki VAT?

43

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2020 r. (data wpływu 4 grudnia 2020 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z tytułu udzielenia pożyczki – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2020 r. do tut. organu wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z tytułu udzielenia pożyczki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Spółka”), od której zamierza uzyskać pożyczkę. Strony zamierzają zawrzeć umowę pożyczki, w której ustalona zostanie wysokość pożyczki, wysokość oprocentowania (umowa będzie odpłatna) oraz termin i warunki zwrotu kwoty pożyczki (umowa będzie na czas oznaczony). Kwota pożyczki zostanie przelana na konto Wnioskodawcy przelewem po zawarciu umowy pożyczki. Spółka nie prowadzi działalności związanej z komercyjnym udzielaniem pożyczek czy świadczeniem podobnych usług finansowych. Spółka jest zarejestrowanym podatnikiem w podatku od towarów i usług (VAT).

W związku z powyższym opisem w zakresie podatku od towarów i usług zadano następujące pytanie:

Czy Spółka (pożyczkodawca) będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, jaki przysługiwałby inaczej (gdyby nie było zwolnienia) z tytułu zawarcia umowy pożyczki, która zostanie udzielona Wnioskodawcy na gruncie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku od towarów i usług?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!