Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

501

Akty prawne określające zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy Zbiorem przepisów rangi powszechnie obowiązującej, regulujących zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy, jest rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281, z późn. zm.). W większych zakładach pracy…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!