Usprawiedliwianie nieobecności w pracy

496

Akty prawne określające zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy Zbiorem przepisów rangi powszechnie obowiązującej, regulujących zasady i tryb usprawiedliwiania nieobecności w pracy jest rozp. MPiPS z dn. 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632).   W większych zakładach pracy odpowiednie unormowania w omawianym zakresie powinny być…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułKwota wolna od potrąceń w 2015 r.
Następny artykułk.m. – Tytuł IX. – Dział II. (art. 351-354)