Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – jednolite przepisy

444

W Dzienniku Ustaw z dnia 29.12.2015 r. pod pozycją 2236 opublikowano obwieszczenie MR,PiPS z dn. 08.12.2015 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst rozp. MPiPS z dn. 18.12.1998 r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!