Ustalanie składki wypadkowej – ogłoszono jednolite przepisy wykonawcze

226

W Dzienniku Ustaw z dnia 5 kwietnia 2022 r. pod pozycją 740 opublikowano obwieszczenie MRiPS z dnia 15 marca 2022 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst rozp. MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz.U. z 2019 r. poz. 757).

Jednolity tekst rozporządzenia z dnia 29 listopada 2002 r. uwzględnia korekty prawne wynikające z rozp. MRiPS z dnia 16 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. poz. 489).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułDelegacje i zmodyfikowane miejsce wykonywania pracy
Następny artykułNadzór pedagogiczny nad szkołą