Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz innych należności przysługujących pracownikowi

863

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy oraz inne należności wynikające ze stosunku pracy – oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop lub wynagrodzenia urlopowego. W niektórych przypadkach stosowanie powyższych zasad wymaga uwzględnienia określonych modyfikacji , яндекс niekiedy zaś przy obliczaniu wynagrodzenia przysługującego z danego tytułu należy zastosować odrębną procedurę. W treści niniejszego…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!