Ustalanie wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz innych należności przysługujących pracownikowi

815

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy oraz inne należności wynikające ze stosunku pracy – oblicza się wg zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop lub wynagrodzenia urlopowego. W niektórych przypadkach stosowanie powyższych zasad wymaga uwzględnienia określonych modyfikacji, niekiedy zaś przy obliczaniu wynagrodzenia przysługującego z danego tytułu należy zastosować odrębną procedurę. W treści niniejszego punktu przedstawiono…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułBIEC: Rynek pracownika
Następny artykułZatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej do września 2021