Ustalenie przychodu podatnika prowadzącego działalność

444

Czy przychodem podatnika podlegającym opodatkowaniu powinna być cena sprzedaży uwidoczniona na paragonie fiskalnym (w części fiskalnej), czy też kwota faktycznie otrzymana przez podatnika, tj. po udzieleniu bonifikaty?

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!