Ustanie prawa do świadczenia przedemerytalnego w świetle zmian wynikających z ustawy 67

341

Ustawa z dn. 11.05.2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637), zwana dalej „ustawą 67”, wprowadza nowe zasady przechodzenia na emeryturę, zakłada bowiem stopniowe przedłużanie wieku emerytalnego oraz docelowe ujednolicenie tego wieku dla kobiet i mężczyzn.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!