Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

317

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.541

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułUstawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców
Następny artykułUstawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej