Ustawa o działalności leczniczej – ogłoszono nowe aktualne przepisy

35

W Dzienniku Ustaw z dnia 16 kwietnia 2021 r. pod pozycją 711 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 16.03.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • 6 nowelizacji uchwalonych w okresie od lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1655, z późn. zm.) do grudnia 2020 r. (Dz.U. poz. 2345),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 11 marca 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!