Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

1091

Ostatnia zmiana Dz.U. 2022.1614 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2022 r. poz. 1614 Rozdział 1 Organizacja Państwowej Inspekcji Pracy Art. 1. Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!