Ustawa o rehabilitacji zawodowej – ogłoszono nowy jednolity tekst przepisów

8

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 marca 2021 r. pod pozycją 573 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 23.02.2021 r., w załączniku do którego został zawarty nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426).

W nowej, urzędowo ujednoliconej wersji wspomnianego powyżej aktu prawnego, uwzględniono zmiany wynikające z:

  • trzech nowelizacji uchwalonych w okresie od marca 2020 r. (Dz. U. poz. 568, ze zm.) do stycznia 2021 r. (Dz. U. poz. 159),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 18 lutego 2021 r.
Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!