Ustawa o spółdzielni europejskiej – jednolity tekst aktu prawnego

321

W Dzienniku Ustaw z dnia 04.01.2016 r. pod pozycją 7 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dn. 10.12.2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielni europejskiej, w załączniku do którego został zawarty urzędowo ujednolicony tekst ustawy z dn. 22.07.2006 r. o spółdzielni europejskiej (Dz.U. Nr 149, poz. 1077).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!