Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej – aktualne przepisy

93

W Dzienniku Ustaw z dnia 9 grudnia 2022 r. pod pozycją 2561 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 24 listopada 2022 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285). W jednolitym…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!