Ustawa o świadczeniach rodzinnych – nowy tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw pod poz. 111 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

354

W Dzienniku Ustaw pod poz. 615 opublikowane zostało obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach rodzinnych. W załączniku do obwieszczenia zamieszczono jednolity tekst ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111), w którym uwzględnione zostały…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!