Ustawa o systemie oświaty – co zmieni się od 1 września 2012 r.?

325

Wdrażana sukcesywnie od 2009 r. reforma kształcenia ogólnego wkroczy w roku szkolnym 2012/2013 w kolejną fazę. Naukę według nowych podstaw programowych rozpoczną uczniowie klas IV szkół podstawowych oraz klas I liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Rozpocznie się też reforma szkolnictwa zawodowego – z dniem 1 września 2012 r. wejdzie w życie ustawa z dn. 19.08.2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!