Ustawa o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin

781

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.1697

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!
Poprzedni artykułRozp. w sprawie organizacji kształcenia (…) w szkołach specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych
Następny artykułRozp. w sprawie realizowania przez nauczycieli tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych w porze nocnej