Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – ogłoszono nowe jednolite przepisy

26

W Dzienniku Ustaw z dnia 31 lipca 2020 r. pod pozycją 1329 opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15.07.2020 r., w załączniku do którego został zawarty jednolity tekst ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz. 473).

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!