Ustawa o zdrowiu publicznym – nowe jednolite przepisy

62

W Dzienniku Ustaw z dnia 28 października 2021 r. pod pozycją 1956 zostało opublikowane obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 01.10.2021 r., w załączniku do którego zawarto nowy jednolity tekst ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 183).

W jednolitym tekście wymienionej powyżej ustawy uwzględniono zmiany wynikające z:

  • ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 694),
  • ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1292),
  • przepisów ogłoszonych przed dniem 30 września 2021 r.

Jednolity tekst omawianej ustawy nie obejmuje przepisów technicznych oraz innych regulacji wymienionych powyżej nowelizacji (są to normy przejściowe i określające terminy wejścia w życie przepisów). Pominięte zapisy ujęto w ust. 2 obwieszczenia Marszałka Sejmu RP z dnia 1 października 2021 r.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!