Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji i wynikające z niej zmiany w u.s.o.

344

Obowiązująca od 15 stycznia 2016 r. ustawa z dn. 22.12.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 64), zwana dalej „ustawą o ZSK”, wprowadza zmiany w kilku przepisach u.s.o., m.in. w tych dotyczących świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych.

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!