Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne

1390

Ostatnia zmiana Dz.U. 2020.2052 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje sprawy: 1) krajowego systemu informacji o terenie; 2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 4) ewidencji…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!

Załączniki