Ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego

1146

Ostatnia zmiana Dz.U. 2021.709 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego Opracowano na podstawie Dz.U. z 2021 r. poz. 709 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb rejestracji stanu cywilnego oraz dokonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Art. 2. 1. Stanem cywilnym jest sytuacja prawna…

Treść tylko dla zalogowanych Użytkowników!